Επόμενη Εξόρμηση

            

Διαδρομή : 

Μήκος Διαδρομής :  χλμ. 
Υψόμετρο Αφετηρίας :  μ.
Μέγιστο Υψόμετρο :  μ.
Υψόμετρο Τερματισμού : μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης:  μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης:  μ. 

Διάρκεια Διαδρομής :   ώρες
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

Χάρτης Διαδρομής