Επόμενη Εξόρμηση

24.09.2017 Βούρινος 


Διαδρομή : Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - κορυφή Ντρισινίκος - καταφύγιο Σιάτιστας - Μεσιανό Νερό - Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.

Μήκος Διαδρομής : 18 χλμ. 
Υψόμετρο Αφετηρίας : 930 μ.
Μέγιστο Υψόμετρο : 1866  μ.
Υψόμετρο Τερματισμού : 930 μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης: +936 μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης: -936 μ. 

Διάρκεια Διαδρομής : 6-7 ώρες  

Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

Θα υπάρχει και μικρότερη διαδρομή από το Μουσείο μέχρι το Μεσιανό Νερό και επιστροφή στο Μουσείο (10χλμ, 3-4 ώρες)


Χάρτης Διαδρομής