Επόμενη Εξόρμηση

21.01.2018 Βέρμιο

Διαδρομή : Χ/Κ Σελίου - κορυφή Ασούρμπασι (και επιστροφή)

Μήκος Διαδρομής : 10 χλμ. 
Υψόμετρο Αφετηρίας : 1450 μ.
Μέγιστο Υψόμετρο : 1860 μ.
Υψόμετρο Τερματισμού : 1450 μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης: +410 μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης: -410 μ. 

Διάρκεια Διαδρομής : 4-5 ώρες
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

Χάρτης Διαδρομής