Επόμενη Εξόρμηση

          

Αναλυτικά στοιχεία διαδρομής:

Μήκος Διαδρομής :  χλμ 
Υψόμετρο Αφετηρίας :   μ.
Μέγιστο Υψόμετρο :  μ.
Υψόμετρο Τερματισμού :   μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης:   μ.
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης:  μ.

Διάρκεια Διαδρομής :   
 ώρες.
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

Χάρτης Διαδρομής