Επόμενη Εξόρμηση

18-19.11.2017 Μπέλες - Κερκίνη

Διαδρομή : Ανω Πορόια - πολυβολείο Π8 - κορυφή

Για την διαδρομή μέχρι το Πολυβολείο:
Μήκος Διαδρομής : 14 χλμ. (με την επιστροφή)
Υψόμετρο Αφετηρίας : 370 μ.
Μέγιστο Υψόμετρο : 1380 μ.
Υψόμετρο Τερματισμού : 370 μ.

Υψομετρική Διαφορά Ανάβασης: +1010 μ. 
Υψομετρική Διαφορά Κατάβασης:  -1010 μ. 

Διάρκεια Διαδρομής : 6 ώρες για πολυβολείο - 8 ώρες για κορυφή
Η διάρκεια της διαδρομής είναι ενδεικτική και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.

Χάρτης Διαδρομής